June 2022

ดาวเคราะห์ของ TRAPPIST-1 บางดวงอาจมีบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อชีวิต

ดาวเคราะห์ของ TRAPPIST-1 บางดวงอาจมีบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อชีวิต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีลักษณะเหมือน Earth มากยังเร็วเกินไปที่จะจัดกระเป๋าสำหรับTRAPPIST- 1 แต่การศึกษาใหม่สองชิ้นสำรวจองค์ประกอบที่น่าจะเป็นไปได้ของโลกขนาดเท่าโลกทั้งเจ็ดที่โคจรรอบดาวฤกษ์ที่เย็นและมืดสลัว และบางส่วนก็ดูดีขึ้นและดีขึ้นในฐานะที่อยู่อาศัย(SN: 3/18/17, p. 6 ) การวัดมวลใหม่ชี้ให้เห็นว่าเซปเทตอาจมีพื้นผิวที่เป็นหินและอาจมีชั้นบรรยากาศบางนักวิจัยรายงานเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ในAstronomy & Astrophysics...

Continue reading...